Priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2020

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije smo podelili priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju, s katerimi posebej izpostavljamo posameznike in kolektive za visoke strokovne dosežke pri vzgojno-izobraževalnem delu z mladimi, poudarjamo njihovo pripadnost pedagoškemu delu, izkazovanju poslanstva, ustvarjalnosti in inovativnosti ter jih želimo spodbuditi tudi k nadaljnjemu kakovostnemu sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

Za leto 2020 so priznanja Blaža Kumerdeja prejeli:

  • Osnovna šola Brežice, priznanje je prevzela ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak,
  • Barbara Pernarčič, ravnateljica Osnovne šole Prežihovega Voranca Maribor,
  • Gimnazija Slovenj Gradec, priznanje je prevzel ravnatelj mag. Stane Berzelak,
  • Šolski center Rogaška Slatina, priznanje je prevzela ravnateljica mag. Dubravka Berc Prah,
  • Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, priznanje je prevzel ravnatelj mag. Marko Strle ter
  • Sonja Bregar Mazzini, učiteljica zgodovine ter domovinske in državljanske kulture in etike na Osnovni šoli Miška Kranjca v Ljubljani.

Utemeljitve priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2020.

Zbrane je uvodoma nagovoril dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, ki se je zahvalil vsem nagrajencem za njihov prispevek ter jim čestital, v nagovoru pa izpostavil, da se je šola skozi zgodovino konstituirala kot javna, od države vodena inštitucija, ki je prevzela eno ključnih vlog v družbi, »ki se posredno ali neposredno dotika slehernega prebivalca celotne države«.

»Ob polnem zavedanju, da šola nima več vloge, kot jo je imela v preteklosti, smo na točki, ko so v ospredju vprašanja, ki kličejo po ponovnem premisleku o potrebnih spremembah v učnih načrtih in v kurikulu za vrtce, o odgovornosti, centralizaciji oziroma decentralizaciji posameznih področij, o vlogi in nalogah ravnatelja, učitelja, otroka, učenca in dijaka.«

Kot je poudaril, poimenovanje priznanj Zavoda RS za šolstvo po razsvetljencu in narodnem buditelju Blažu Kumerdeju, ki je pustil poseben pečat izobraževanju v 18. stoletju, simbolizira izstopanje posameznic in posameznikov, šol in vrtcev iz ustaljenega načina delovanja, ki razvija poslanstvo šole in vrtcev ter vodi v večje zadovoljstvo šolajoče se mladine in staršev ter zagotavlja doseganje višjih standardov znanja, kar je kljub različnim pogledom v laični, včasih pa tudi v strokovni javnosti, ključno za področje vzgoje in izobraževanja. Pri tem ne gre prezreti pomena kompetenc in vloge šole pri številnih socializacijskih dejavnikih. »Z današnjo podelitvijo priznanj želimo posebej izpostaviti posameznike in kolektive za dosežke pri vzgojno izobraževalnem delu, poudariti njihovo predanost, ustvarjalnost in inovativnost.«

V Sloveniji smo z dosedanjimi aktivnostmi in s sodelovanjem svetovalcev Zavoda RS za šolstvo z učitelji in ravnatelji šol ter s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport že v preteklosti znali najti ustrezne rešitve, ki so rezultat poglobljenega razvojnega dela, številnih projektov in aktivnega med-institucionalnega in mednarodnega sodelovanja v preteklih letih, je ob koncu dejal dr. Logaj.  

Zbrane je nagovorila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, ki je čestitala nagrajenkam in nagrajencem. Poudarila je, da je razsvetljenska misel tistega časa »odprla potrebo po tem, da postavimo znanje v ospredje posameznika, njegovega razvoja in s tem razvoja družbe kot celote«. »Znanje je temelj zdravega človeka, zdrave družbe, zdrave države, zdravega globalnega okolja in tako kot v preteklosti, je tudi zdaj naše poslanstvo, da se kljub zahtevnim razmeram izobraževanje odvija dalje, ker je to edini ključ do napredka«.