Podeljena priznanja Blaža Kumerdeja

Zavod RS za šolstvo si prizadeva, da bi bili uspehi, ki so plod našega sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in strokovnimi delavci na področju razvoja in uvajanja novosti v vzgojno-izobraževalno prakso, vidnejši in bolj prepoznavni v javnosti. Zato smo tudi v tem šolskem letu podelili Priznanja Blaža Kumerdeja za odlično sodelovanje pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževanih ustanovah in tako poudarili najboljše dosežke na tem področju.


Razpis Priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2018
Obrazec za prijavo kandidatov
Soglasje h kandidaturi
Pravilnik o podelitvi priznanja


V Muzeju novejše zgodovine Slovenije smo 14. februarja 2019 že 20. podelili priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju.

Za leto 2018 so jih prejeli učiteljici Barbara Oder in Tatjana Kerin, Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Nova Gorica ter skupina za razvijanje in uvajanje posodobitev pouka na Osnovni šoli Janka Glazerja Ruše.

S priznanji želimo predstaviti visoke strokovne dosežke posameznikov in ustanov pri delu z mladimi, poudariti njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter se jim zahvaliti za prvovrstno sodelovanje z zavodom.

Učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane Barbara Oder je sodelovala pri uvajanju formativnega spremljanja v slovenske šole, razvoju področja razrednega pouka, koncepta učeča se skupnost in drugih. Raziskovala in preizkušala je učinkovitost strategij opismenjevanja, reševanja problemov in formativnega spremljanja na razredni stopnji, svoje izkušnje pa je uspešno delila s kolegi na šoli, študijskih srečanjih, konferencah in preko strokovnih objav.

Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija s sodelovanjem v razvojnih nalogah in projektih zavoda za šolstvo prispeva k razvoju in posodabljanju pristopov v pedagoški praksi. Te na šoli nenehno spremljajo, preizkušajo in izboljšujejo, rezultate redno objavljajo, pozitivne učinke partnerskega sodelovanja širijo na ostale izobraževalne ustanove pri nas in na mednarodni ravni.

Dosežki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer sodijo v sam vrh slovenskega šolstva, saj je šola v mnogih projektih iskala možnosti nadgradnje dela z nadarjenimi dijaki, razvila učne načrte za vključevanje gledališke in filmske kulture in razvijala uporabo i-učbenikov. poleg tega si je prizadevala za kakovosti pouka matematike v srednjih šolah, razvijala pedagoške digitalne kompetence učiteljev, podjetnost ter dijake s pomočjo inovativnih učnih okolij spodbujala h kritičnemu mišljenju in reševanju miselnih problemov.

Gimnazija Nova Gorica že leta uspešno sodeluje pri uvajanju inovativnih pristopov v vzgojno izobraževalni proces, hkrati pa aktivno sodeluje v vseh trenutnih ključnih razvojnih nalogah zavoda.

Strokovna skupina za razvijanje in uvajanje posodobitev v pedagoško prakso Osnovne šole Janka Glazerja Ruše (Ljiljana Mićović Struger – vodja, Tatjana Lubej, dr. Andreja Kljajič, Boštjan Ravnjak, Franc Jakoš, ravnatelj Ladislav Pepelnik) je v zadnjih 12 letih vključena v vse projekte in razvojne naloge zavoda za šolstvo, svoje delo in rezultate pa kot primere odlične prakse, predstavljajo na posvetih ter spodbujajo razvoj spodbudnega in varnega učnega okolja v regiji in po Sloveniji.

Nagrajenka Tatjana Kerin je učiteljica matematike na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem, ki je pomembno vplivala k dvigu kakovosti pouka matematike v Sloveniji. Pri svojem delu sledi visokim strokovnim standardom poučevanja, odnosa do dela in učencev, svoje strokovno znanje pa ves čas nadgrajuje in poglablja ter skrbi za svoj profesionalni razvoj. Ob tem izkušnje uspešno deli in predstavlja drugim učiteljem ter jih navdušuje za spremembe in sodobne pristope k učenju in poučevanju matematike.

Zbrane je nagovoril minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, ki je v nagovoru poudaril, da je naš šolski sistem, kot družbeni podsistem, eden najboljših na svetu. “Daje odlične rezultate in je obenem tako odprt, da lahko sprejema veliko kritike. Na vseh nas je, da le-to zapeljemo v primerne okvire in se poskušamo od tega veliko naučiti,” je povedal in dodal, da ga zato vedno znova nadgrajujemo, kvalitetno izboljšujemo, kot so to počeli razsvetljenci.

Izpostavil je “da danes častimo tiste, ki ne le najbolje sodelujejo z zavodom, ampak dajejo najboljši del sebe v to, da izobrazijo druge in jim kažejo pot”. “Predane učiteljice in učitelje, ki vidijo preko kalupov in so srce šolstva,” je poudaril in dodal, da je šolski sistem temelj, na katerem je utemeljena nacija. Naš šolski sistem je dober, ker ga stalno nadgrajujemo in hkrati redko revolucionarno spreminjamo, je dejal in ob koncu čestital vsem nagrajenkam in nagrajencem.

Nagrajenka Tatjana Kerin se je ob koncu slovesne podelitve priznanj zahvalila v imenu vseh prejemnikov priznanj in nagovorila zbrane.

Videoreportažo Dejana Čegovnika iz OŠ Janka Glazerja Ruše si lahko ogledate na povezavi.