21. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije smo 13. februarja 2020 že 21. podelili priznanja Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju, s katerimi posebej izpostavljamo posameznike in kolektive za visoke strokovne dosežke pri vzgojno-izobraževalnem delu z mladimi, poudarjamo njihovo pripadnost pedagoškemu delu, izkazovanju poslanstva, ustvarjalnosti in inovativnosti ter jih želimo spodbuditi tudi k nadaljnjemu kakovostnemu sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

Za leto 2019 so priznanja Blaža Kumerdeja prejeli vzgojiteljica predšolskih otrok v Otroškem vrtcu Ajdovščina Nadja Likar, Osnovna šola Ivanjkovci, Osnovna šola Vransko – Tabor, učiteljica zgodovine in geografije na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor Maja Vičič Krabonja ter učiteljica biologije na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje Zorica Potisk.

Zbrane je uvodoma nagovoril dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, čestital vsem nagrajenkam ter v nagovoru izpostavil, da se je šola skozi zgodovino konstituirala kot javna od države vodena inštitucija, ki je prevzela eno ključnih vlog v družbi.

“V Sloveniji smo z dosedanjimi aktivnostmi in s sodelovanjem svetovalcev Zavoda RS za šolstvo z učitelji in ravnatelji šol ter s podporo Ministrstva za izobraževanje znanost in šport že v preteklosti znali najti ustrezne rešitve. Prepričan sem, da tudi rešitve, ki jih pripravljamo ter rešitve, s katerimi že razpolagamo na Zavodu RS za šolstvo in so rezultat poglobljenega razvojnega dela, številnih projektov in aktivnega med-institucionalnega in mednarodnega sodelovanja v preteklih nekaj letih, vsebujejo odgovore na številne, v teh dneh v javnosti pogosto pretirane, delno pa tudi upravičene zahteve po spreminjanju oziroma dograjevanju slovenskega šolskega sistema.”

Kot je v nadaljevanju poudaril, so se razmerja moči na celotnem področju vzgoje in izobraževanja popolnoma spremenila. “V ospredju so vprašanja, ki kličejo po ponovnem premisleku o avtonomiji, odgovornosti, decentralizaciji oziroma centralizaciji posameznih področij, o vlogi in nalogah učitelja, otroka, učenca, dijaka, premisleki o načinih vnašanja novih pristopov učenja in poučevanja in dodal, da učenje in poučevanje ni in ne more biti obrt, bolj je podobno umetnosti, povezani s poslanstvom.”

Ob koncu je še dejal, da poimenovanje priznanj Zavoda RS za šolstvo po razsvetljencu in narodnem buditelju, ki je pustil poseben pečat slovenskemu izobraževanju v 18.stoletju, na nek način simbolizira izstopanje posameznikov, šol in vrtcev iz povprečja, iz ustaljenega načina dela, ki vodi v večje zadovoljstvo šolajoče mladine in zagotavlja doseganje višjih standardov znanja, ki je kljub različnim pogledom v laični, včasih pa tudi v strokovni javnosti, ključna zasebna in javna dobrina za nadaljnji razvoj slehernega posameznika in družbe kot celote.

Zbrane je nagovorila tudi Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je zbrane pozdravila in čestitala nagrajenkam tudi v imenu ministra dr. Jerneja Pikala. Dejala je, da je danes proslavljamo sodelovanje. “Samo sodelovalno, v partnerskem odnosu, je mogoče spreminjati stvari na bolje. To še kako velja v vzgoji in izobraževanju, kjer le na ta način vsi deležniki: zavodovi strokovnjaki ter učitelji, vzgojitelji in drugi delavci v vzgoji in izobraževanju, pa tudi mi, na ministrstvu, prihajamo do skupnih boljših rešitev, ki ustrezajo zahtevam časa. Skupaj ustvarjamo šolo, ki vzgaja in izobražuje mladi rod za danes in jutri. Da to počnemo in počnete dokazuje kakovosten izobraževalni sistem kakršnega imamo v Republiki Sloveniji in ki ga kot takšnega prepoznavajo tudi v tujini.”

Ob tem je poudarila, da si mladi želijo biti slišani, želijo si, da se z njimi iskreno pogovarjamo, “zato je tako pomembno biti sodelovalen, četudi se vedno ne strinjamo”, je poudarila in se ob koncu zahvalila vsem za izjemen prispevek, “s katerim gradite družbo prihodnosti”, in dodala, da je ob obiskih šol po Sloveniji vedno znova navdušena, koliko ustvarjalnosti je zaznati na vsaki šoli, koliko je postorjenega in kako kakovostno poteka delo.

Utemeljitve priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2019.