Navodila in ocenjevalni obrazci ter merila za vrednotenje Tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2022/2023 (interesno) in 2022/2023 (selekcijsko)

Objavljamo navodila in ocenjevalne obrazce ter merila za vrednotenje Tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje v šolskem letu 2022/2023.

Navodila in ocenjevalni obrazci ter merila za vrednotenje Tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2022/2023 (interesno)

Šolsko Sl 1 Navodila

Šolsko Sl 1 Ocenjevalni obrazec Merila

Šolsko Sl 2-3 Navodila

Šolsko SI 2-3 Navodila_povečava

Šolsko Sl 2-3 Ocenjevalni obrazec Merila

Šolsko Sl 4-5 Navodila

Šolsko Sl 4-5 Navodila_povečava

Šolsko Sl 4-5 Ocenjevalni obrazec Merila

Šolsko Sl 6-7 Navodila

Šolsko Sl 6-7 Ocenjevalni obrazec Merila

Navodila in ocenjevalni obrazci ter merila za vrednotenje Tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje 2022/2023 (selekcijsko)

DržavnoSI 12 Navodila

DržavnoSI 12 Ocenjevalni obrazec Merila

DržavnoSl 8-9 Navodila

DržavnoSl 8-9 Ocenjevalni obrazec Merila

DržavnoSl 10-11 Navodila

DržavnoSl 10-11 Ocenjevalni obrazec Merila

DržavnoSl 13-14 Navodila

RegijskoSI 12 Navodila

RegijskoSI 12 Ocenjevalni obrazec Merila

RegijskoSl 8-9 Navodila

RegijskoSl 8-9 Ocenjevalni obrazec Merila

RegijskoSl 10-11 Navodila

RegijskoSl 10-11 Ocenjevalni obrazec Merila

RegijskoSl 13-14 Navodila

RegijskoSl 13-14 Ocenjevalni obrazec Merila

Šolsko SI 12 Navodila

Šolsko SI 12 Ocenjevalni obrazec Merila.docx

Šolsko SI 12 Ocenjevalni obrazec Merila

Šolsko Sl 8-9 Navodila

Šolsko Sl 8-9 Navodila_povečava

Šolsko Sl 8-9 Ocenjevalni obrazec Merila

Šolsko Sl 10-11 Navodila

Šolsko Sl 10-11 Ocenjevalni obrazec Merila

Šolsko Sl 13-14 Navodila

Šolsko Sl 13-14 Ocenjevalni obrazec Merila