XXX. izobraževalni dnevi in 32. strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije organizirata v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za…

31 mar 2022
Zbornik razvojne naloge Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme

V letih 2018–2020 je potekala na Zavodu RS za šolstvo razvojna naloga Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme: Formativno spremljanje…

Preprečevanje, prepoznavanje in naslavljanje medvrstniškega nasilja v VIZ

V Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo smo objavili Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih,…

Smernice za izvajanje izobraževanja na daljavo za vzgojno-izobraževalne zavode na področju osnovnega in srednjega šolstva

V Digitalni bralnici ZRSŠ smo objavili Smernice za izvajanje izobraževanja na daljavo za vzgojno-izobraževalne zavode na področju osnovnega in srednjega…

Konferenca 21. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi

Konferenca 21. prispevki strok za svetovalno delo v praksi bo potekala 21. aprila 2022, v Kongresnem centru Brdo, Predoslje 39,…

21 apr 2022
Delite svoje izkušnje v projektu Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju s projektnimi partnerji izvajamo projekt DesignMyFuture, ki se osredotoča na razvoj modelov za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja pri mladih in spodbuja pozitivno odločanje o njihovi poklicni prihodnosti. V ta namen prijazno prosimo učitelje, da z nami delite izkušnje in mnenje v anonimni spletni anketi.

Smernice za uporabo digitalne tehnologije pri predmetih in področjih

V Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo smo objavili »Smernice za uporabo digitalne tehnologije 2021« za posamezne predmete in področja.

Posvet o kakovosti na področju dela z otroki s posebnimi potrebami

18. novembra 2020 bo v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekalo videokonferenčno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na…

Glas učenca – most do učenja

Cilj projekta STUDENT VOICE, Glas učenca – most do učenja je slišan in upoštevan glas učenca, ki temelji na vzpostavitvi…

30. srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

Datum dogodka: 13. 5. 2020 Lokacija: Kongresni center Portus, Obala 33, Portorož Zavod RS za šolstvo organizira 30. srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev,…

13 maj 2020
Za učitelje, izvajalce dodatne strokovne pomoči

Razmere, v katerih smo se naenkrat znašli vsi deležniki v vzgoji in izobraževanju, učitelji, starši in otroci, terjajo od nas…

Področje svetovalnega dela

Danes se srečujemo s popolnoma novo situacijo, ki terja nekaj inovativnih pristopov pri delu. Množično smo se preselili v virtualni…