Zbornik razvojne naloge Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme

V letih 2018–2020 je potekala na Zavodu RS za šolstvo razvojna naloga Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme: Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu in razvoju vključujoče šole. V Območni enoti OE Ljubljana so na ravni šol sodelovali šolski razvojni timi petih šol, in sicer Osnovne šole Koseze, Osnovne šole Stara Cerkev, Osnovne šole Bežigrad, Osnovne šole Šmartno v Tuhinju in Gimnazije Bežigrad.

Dosežki odličnega dela članic in članov šolskih razvojnih timov ter njihovih skrbnic, pedagoških svetovalk, so objavljeni v zborniku prispevkov razvojne naloge, ki je dostopen v Digitalni bralnici.