Glas učenca – most do učenja

Cilj projekta STUDENT VOICE, Glas učenca – most do učenja je slišan in upoštevan glas učenca, ki temelji na vzpostavitvi partnerskega odnosa med učiteljem in učenci in spreminja kulturo poučevanja. Učenci soustvarjajo učni proces, so zato bolj zavzeti za učenje, imajo večje samozaupanje in samozavest ter prevzamejo več odgovornosti za lastno učenje. S sošolci in učitelji razvijejo boljši odnos, kar pripomore k sproščenemu vzdušju v razredu in medsebojnemu spoštovanju. 

Glas učenca pri pouku spodbujamo s FORMATIVNIM SPREMLJANJEM, ki učence spodbuja k razmišljanju, (so)ustvarjanju in sodelovanju ter k ustvarjanju učne situacije, ki v učencih vzbujajo zanimanje. 

Glas učenca spodbuja aktivno vlogo učencev in vrstniško sodelovanje. Učitelj se zavzema za dobre odnose, medsebojno spoštovanje, izraža empatijo ter mu je mar za učence. Učencem prisluhne, jih sliši in spodbuja k izražanju njihovih misli, pogledov, želja, prioritet, skrbi ter pomislekov o učenju in poučevanju. Učenci se tako bolje učijo, izboljšujejo dosežke in se počutijo vključene.

V mednarodnem projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja so sodelovale vodilne institucije s področja vzgoje in izobraževanja iz petih evropskih držav: Irske, Madžarske, Nizozemske, Slovenije in Škotske. V Sloveniji se je projektu pridružilo osem osnovnih in ena srednja šola. V tem projektu je nastal plakat Šola 21. stoletja.

Spletna stran projekta: voiceofstudents.eu