XXX. izobraževalni dnevi in 32. strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami


Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije organizirata v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo 29. in 30. marca 2022 XXX. izobraževalne dneve z osrednjo temo Na poti k ravnovesju – Aktualne dileme in rešitve na področju dela mobilnih učiteljev, Zagotavljanje skrbi za duševno zdravje strokovnih delavcev.

Informacije prejmete na Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Linhartova 51, 1000 Ljubljana; telefon: 01 280 34 53; faks 01 280 34 51; e-pošta ;

Prijavnico za udeležbo uredite na tej povezavi tukaj najkasneje do petka, 18. marca 2022. Skrajni rok za prijavo je ponedeljek 21. marec 2022. Po tem datumu je kotizacija enotna, in sicer 135,00 EUR (z DDV). Skrajni rok za morebitno pisno odjavo je štiri dni pred začetkom izobraževalnih dni. Če se boste odjavili tri dni pred začetkom izobraževalnih dni, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi pa vam bomo zaračunali kotizacijo v celoti.

29. marca 2022 bosta svetovalki ZRSŠ na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami predstavili Izsledke analize individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami v programih s prilagojenim izvajanjem in DSP (Petra Košnik) in Timsko sodelovanje kot vir moči (dr. Darja Plavčak

31. marca 2022 bo v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekalo 32. Strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z naslovom Spremembe kot sile celostnega razvoja k boljši individualizaciji pri delu z otroki s posebnimi potrebami.

Srečanje bo izvedeno v Kongresnem centru Portus, Hotel Slovenija, Obala 33, Portorož (dvorana James Cook).