Delite svoje izkušnje v projektu Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju s projektnimi partnerji Ahead Partnership (Leeds, Združeno kraljestvo), Univerzo v Tromsu (Norveška), CESIE (Italija) in PIN (Portugalska) izvajamo projekt DesignMyFuture (DMF, www.designmyfuture.eu), ki se osredotoča na razvoj modelov za zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja pri mladih in spodbuja pozitivno odločanje o njihovi poklicni prihodnosti, hkrati pa razvija tudi strategije za preprečevanje vstopa mladih na trg dela z nezadostnimi znanji.

Naš cilj je bolje razumeti, kako učitelji podpirajo mlade pri njihovem razvoju in izražanju svoje identitete – ali z drugimi besedami – kako dojemajo njihove spretnosti, interese, kompetence in potrebe pri odraščanju.

Lažje nam bo, če sodelujemo. V ta namen prijazno prosimo učitelje, da svoje izkušnje in mnenje na to temo delite z nami tako, da izpolnite spletno anketo, ki je anonimna in vam bo vzela približno 10 minut. Anketa se nahaja se na povezavi (klik)

Podatke, ki jih bomo zbrali z anketo, bomo uporabili pri pripravi smernic za učitelje in drugih gradiv, med drugim tudi pri razvoju igre za mlade. Igra bo mladim omogočala, da na varen, igriv in privlačen način raziščejo svoje poklicne možnosti ter ob tem prepoznajo veščine, ki so jih že razvili, hkrati pa razmislijo tudi o tem, kako pridobiti nova znanja.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje. 

Projektna skupina DesignMyFuture v Sloveniji