Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri mladih v starosti od 14 do 17 let s spodbujanjem za premišljene izobraževalne in karierne odločitve in z željo, da ob ustrezni strokovni podpori dokončajo šolanje in tako pripravljeni vstopijo na trg dela.

V triletnem mednarodnem projektu Erasmus+ bomo razvili igrivo in privlačno digitalno igro, ki bo mladim omogočila spoznavanje veščin, ki so uporabne na različnih področjih življenja, izobraževanja ali dela. Mladi bodo s pomočjo igre prepoznali veščine, ki jih že imajo, igra jih bo spodbudila tudi k razmišljanju, kako pridobiti novo znanje ter jim omogočila raziskovanje njihove možne prihodnosti. 

V projektu bodo nastale tudi smernice za učitelje in druge izobraževalce, v katerega bodo vključena teoretična izhodišča o oblikovanju identitete mladih v obdobju odraščanja in bodo služila boljšemu razumevanju tega obdobja, dodali pa jim bomo tudi pester nabor dobrih praks, ki bo dragocen pri razmislekih, kako najbolje podpreti mladostnike (od 14 od 17 let), da v ključnem obdobju njihovega življenja uspejo dokončati šolanje ter razviti ključne veščine in kompetence za vseživljenjsko učenje.

Projekt bo postregel tudi s smernicami za starše, ki bodo (kot prej omenjena gradiva) namenjene podpori mladostnikov pri premišljenih izobraževalnih in kariernih odločitvah.

V projektu bodo v ospredju ranljive skupine mladostnikov, in sicer: priseljenci in begunci, Romi, osebe s posebnimi potrebami in mladostniki s težavami v duševnem zdravju, mladostniki, ki prihajajo iz družin z zelo nizkim socialno-ekonomskim statusom ali izjemno nadarjeni mladostniki.

Zavod RS za šolstvo je v projektu zadolžen (nosilec aktivnosti) za pripravo smernic za učitelje, aktivno pa sodelujemo tudi pri pripravi ostalih gradiv, ki smo jih načrtovali med rezultati projekta (tj. digitalna igra, ostalo podporno gradivo, gradiva za izobraževanje, evalvacijo in diseminacijo). 

Partnerji projekta s(m)o: LEEDS BECKETT UNIVERSITY in Ahead Partnership Limited iz Velike Britanije, UNIVERSITETET I TROMSOE z Norveške, PIN Progresso Infantil s Portugalske, CESIE iz Italije ter Zavod RS za šolstvo iz Slovenije.

Projektni tim Zavoda RS za šolstvo sestavljajo: Amela Sambolić Beganović, Tamara Malešević, Alenka Andrin, Andreja Vouk, Vanja Kavčnik Kolar in Alma Ahmetović.

Več informacij: www.designmyfuture.eu  in TW: @DesignMyFutureEU