Konferenca “Od poučevanja k učenju s formativnim spremljanjem”


Vabljeni na konferenco Od poučevanja k UČENJU s formativnim spremljanjem, ki bo potekala 30. avgusta 2022, v Cankarjevem domu Ljubljana (Prešernova 10, Ljubljana). Namenjena je ravnateljem/-icam, vzgojiteljem/-icam, učiteljem/-icam ter drugim strokovnim delavcem/-kam v vrtcih, osnovnih, glasbenih in srednjih šolah.

V plenarnih in sekcijskih predavanjih bomo spregovorili o učinkih formativnega  spremljanja na učenje, medosebne odnose in učne dosežke. Udeležence bomo spodbudili k razmisleku o možnostih nadaljnjega razvoja, poglabljanja in širjenja strategij formativnega spremljanja v vzgojno-izobraževalni proces tako v vrtcih kot tudi v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah.Konferenco bodo sooblikovali učitelji, ravnatelji ter učenci, pospremljena bo tudi z »VKLJUČEVALNICO«, ki bo ponudila vpogled v raznolike dokaze iz razredov.

Osrednja plenarna predavatelja bosta vodilna strokovnjaka s področja formativnega spremljanja prof. Dylan Wiliam in prof. Gordon Stobart.

Program konference

V sklopu konference bo od 15.15 do 17. ure potekalo tudi študijsko srečanje za osnovno in srednjo šolo, kot 2-urna vključitev na daljavo.

Vljudno vabljeni!