Smernice za uporabo digitalne tehnologije pri predmetih in področjih

V Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo smo objavili Smernice za uporabo digitalne tehnologije za posamezne predmete in področja.

Smernice opredeljujejo strokovne podlage, didaktične napotke in priporočila za vključevanje digitalne tehnologije v poučevalno prakso oziroma vzgojno-izobraževalno delo in strokovne delavce usmerjajo, na kaj naj bodo pozorni ob vse večji rabi digitalne tehnologije.

Z razvojem visokih tehnologij je za sedanje in prihajajoče generacije pomembno, da razvijamo kompetence v skladu s potrebami prihodnosti s smiselno uporabo digitalne tehnologije, ki postaja del vsakdanjega življenja.

Smernice za uporabo digitalne tehnologije pri predmetu naravoslovje bodo objavljene v mesecu septembru 2021.