Smernice za izvajanje izobraževanja na daljavo za vzgojno-izobraževalne zavode na področju osnovnega in srednjega šolstva

V Digitalni bralnici ZRSŠ smo objavili Smernice za izvajanje izobraževanja na daljavo za vzgojno-izobraževalne zavode na področju osnovnega in srednjega šolstva.

Namenjene so vzgojno-izobraževalnim zavodom pri vzpostavitvi sistema izobraževanja na daljavo in njegovemu izvajanju. Smiselno se uporabljajo v primerih, ko poteka izobraževanje na daljavo za vse učence oz. dijake šole, posamezne oddelke, manjše skupine učencev ali posameznike.

Smernice ne obravnavajo specifik posameznega vzgojno-izobraževalnega obdobja oz. izobraževalnih programov. Posamezne aktivnosti, ki so navedene v smernicah, učitelji prilagodijo razvojni stopnji učencev, njihovim zmožnostim in vrsti vzgojno-izobraževalnega programa.