Preprečevanje, prepoznavanje in naslavljanje medvrstniškega nasilja v VIZ

V Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo smo objavili Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki z navodili in priročnikom podaja smernice, usklajene z nacionalnimi zakonskimi podlagami in podzakonskimi akti vzgoje in izobraževanja na vrtčevski, osnovnošolski ter srednješolski stopnji.

Vzgojno-izobraževalni zavodi se soočajo z različnimi oblikami nasilja in so se dolžni odzvati, zato je protokol v pomoč zaposlenim s strokovnimi usmeritvami na zelo konkretni ravni, kako se uspešno spopadati z različnimi oblikami nasilja. Navodila ponujajo možnost njihove smiselne uporabe, prilagojene pa so tako stopnji in vrsti vzgojno-izobraževalne institucije, kot tudi drugim dejavnikom kot so npr. vzroki in motivi za nasilje, dinamika nasilja, posledice, starost vpletenih in stopnja ogroženosti žrtve.

Okrožnica v zvezi s preprečevanjem in prepoznavanjem ter naslavljanjem medvrstniškega nasilja v VIZ (4.3.2022)