Posvet o kakovosti na področju dela z otroki s posebnimi potrebami

18. novembra 2020 bo v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekalo videokonferenčno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na temo “Kakovost na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v luči multidisciplinarnih pristopov”.

Srečanje bo otvoril Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo.

Načrtovanje dela na daljavo z otroki s posebnimi potrebami bodo predstavile mag. Renata Zupanc Grom, vodja oddelka za osnovno šolo ter Andreja Vouk in Petra Košnik iz Zavoda RS za šolstvo. Aktualne usmeritve na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami bo predstavila dr. Natalija Vovk Ornik, vodja Oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na zavodu.

Potek vzgojno-izobraževalnega procesa v luči načel dela z otroki s posebnimi potrebami v Prilagojenih programih osnovne šole s predstavitvijo prenovljenih učnih načrtov za obvezne izbirne predmete v Prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) bosta predstavili Petra Košnik in Andreja Vouk.

V popoldanskem programu srečanja bo potekala okrogla miza, na kateri bodo sodelovali:

  • Anton Baloh, direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, MIZŠ,
  • mag. Polona Šoln Vrbinc, vodja Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na MIZŠ,
  • dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ,
  • mag. Renata Zupanc Grom, vodja Oddelka za OŠ, ZRSŠ
  • dr. Natalija Vovk-Ornik, vodja Oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ZRSŠ

Dr. Marko Kalan in dr. Peter Janjušević iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana bosta predstavila raziskavo “Skrb za duševno zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov v šoli”.

Vabilo in program.

Srečanje bo potekalo videokonferenčno, informacije pa bomo zainteresiranim posredovali v novembru 2020.