Konferenca 21. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi


Konferenca 21. prispevki strok za svetovalno delo v praksi bo potekala 21. aprila 2022, v Kongresnem centru Brdo, Predoslje 39, Brdo pri Kranju z naslovom “Izzivi svetovalnega dela v spremenjenih družbenih razmerah”. Namenjena je svetovalnim delavcem v vrtcih in šolah ter strokovnjakom, ki se raziskovalno ukvarjajo s področjem svetovalnega dela.

Rdeča nit konference je vpliv pandemije na dobrobit in duševno zdravje otrok in mladostnikov. V ospredju bo spodbujanje psihološke odpornosti in rezilientnosti pri  mladih in tudi pri strokovnih delavcih. Razpravljali bomo kako pomagati učencem in mladostnikom pri odpravljanju posledic pandemičnega obdobja, razvijanja socialno čustvenih veščin in ustvarjanja varnega učnega okolja. Dotaknili se bomo tudi zelo pomembnega področja skrbi zase in za svoj strokovni razvoj.

Na konferenci bodo sodelovali priznani domači strokovnjaki s področja  vzgoje in izobraževanja ter zdravstva in socialnega varstva, ki se z navedenimi področji ukvarjajo raziskovalno in v praksi.  Aktivno vlogo boste imeli tudi šolski svetovalni delavci.  Konferenca bo obsegala plenarna predavanja in  delavnice po posameznih temah, kjer boste lahko predstavljali svoje delo. Konferenco  bomo zaključili z okroglo mizo na temo prenove Programskih smernic ter prihodnosti svetovalnega dela na splošno.

Zbornik povzetkov konference 21. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi

Vabimo vas, da se konference aktivno udeležite. V prispevkih bomo naslavljali naslednje teme:

  1. Karierna orientacija – sodobni trendi in novi pristopi, kako pripraviti mlade na poklice prihodnosti, karierna orientacija na prehodih, kompetence za delo v sodobnih okoljih, pripomočki in digitalna orodja za karierno orientacijo
  2. Duševno zdravje in dobrobit otrok in mladostnikov, kultura krepitve rezilientnosti – strategije in pristopi pomoči pri različnih oblikah čustveno vedenjskih težav in zasvojenosti, psihoedukacija, prevencija in postvencija samomora, pristopi v primeru žalovanja, učenci s posebnimi potrebami, spodbujanje socialno čustvenega učenja  s pomočjo tehnologije, pretirana uporaba zaslonov
  3. Družine in socialni vidiki v aktualnem času v VIZ– disfunkcionalne družine, revščina, spremembe v družini, selitve, smrti, finančni zlomi, nasilje v družini, dolgotrajne bolezni 
  4. Varno učno okolje in preventivne dejavnosti – strategije ravnanja v primeru zlorab, nasilja, spletnega nasilja, spolnih zlorab, medvrstniškega nasilja, dobre prakse
  5. Profesionalni razvoj svetovalnih delavcev, etične dileme in nove razmere – kako naj svetovalni delavci poskrbijo zase, pomoč pri premagovanju stresa

Vabilo in program (za tisk)

Vabimo vas k oddaji povzetka prispevka ter k prijavi na konferenco, ki je že odprta v KATIS-u (pot KATIS 2021/22 – Katalog programov – Programski sklop ESS Projektni programi – Tematski sklop ESS Krepitev kompetenc na področju vodenja inovativnega javnega zavoda 2018 do 2022)

Povzetke v obliki Wordovega dokumenta pošljite najkasneje do 10. 3. 2022 na elektronski naslov: . Povzetki bodo objavljeni v elektronski obliki zbornika.