Nazaj na vrhnjo stran: Strokovne revije

Zgodovina v šoli

Zgodovina v šoli (2/2023)

Revija Zgodovina v šoli prinaša izsledke novih raziskav ali novih didaktičnih smeri pouka zgodovine, teorijo sodobne specialne didaktike in metodike pouka zgodovine, izmenjevanje izkušenj pri uporabi sodobnih didaktičnih pristopov pri pouku zgodovine, ki jih pišejo učitelji praktiki iz osnovnih in srednjih šol, raznolike članke o muzejih in arhivih ter o šolah, tekmovanjih, zgodovinskih popotovanjih, zanimivih zgodovinskih virih, idr.

31 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Instructions for the authors


Prijavnica prispevka Application for publishing an article


Etična načela Ethical principles


Soglasje za objavo slikovnega gradiva


dr. Vilma Brodnik

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

 • Dr. Dragica Čeč, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 • Dr. Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino
 • Dr. Gregor Antoličič, Zgodovinski inštitut Milka Kosa pri ZRC SAZU
 • Dragica Babič, Šolski center Celje, Gimnazija Lava
 • Srečko Zgaga, Gimnazija Poljane, Ljubljana
 • Jana Bec, OŠ Prule, Ljubljana
 • Damjan Snoj, OŠ Marije Vere, Kamnik
 • Brigita Praznik Lokar, OŠ Danile Kumar, Ljubljana
 • Mag. Mateja Drnovšek Zvonar, OŠ Polje, Ljubljana
 • Štefan Harkai, OŠ Puconci
 • Dunja Mušič, Zgodovinski arhiv Ljubljana
 • Mag. Nataša Robežnik, Muzej novejše zgodovine Slovenije
 • Vanja Sossou, Večstopenjska šola,Gorica, Italija
 • Kiti Jurica Korda, Gimnazija Dubrovnik, Hrvaška
 • Dr. Marija Wakounig, Inštitut za vzhodnoevropsko zgodovino Univerze na Dunaju, Avstrija
 • Dr. Luka Zibelnik, State University Cleveland, Ohio, ZDA, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani