Zgodovina v šoli

Zgodovina v šoli (2/2021)

Revija Zgodovina v šoli prinaša izsledke novih raziskav ali novih didaktičnih smeri pouka zgodovine, teorijo sodobne specialne didaktike in metodike pouka zgodovine, izmenjevanje izkušenj pri uporabi sodobnih didaktičnih pristopov pri pouku zgodovine, ki jih pišejo učitelji praktiki iz osnovnih in srednjih šol, raznolike članke o muzejih in arhivih ter o šolah, tekmovanjih, zgodovinskih popotovanjih, zanimivih zgodovinskih virih, idr.

30 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Instructions for the authors


Prijavnica prispevka Application for publishing an article


Etična načela Ethical principles


Soglasje za objavo slikovnega gradiva


dr. Vilma Brodnik

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

 • Dr. Dragica Čeč, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
 • Bojana Aristovnik, Zgodovinski arhiv Celje
 • Janja Bec, Osnovna šola Prule
 • Mag. Mateja Drnovšek Zvonar, Osnovna šola Polje
 • Štefan Harkai, Osnovna šola Puconci
 • Brigita Praznik Lokar, Osnovna šola Danile Kumar
 • Damjan Snoj, Osnovna šola Preserje
 • Dr. Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino
 • Srečko Zgaga, Gimnazija Poljane
 • Dragica Babič, Šolski center Celje, Gimnazija Lava
 • Manica Maver, Državni tehniški zavod Žiga Zois, Trst, Italija
 • Kiti Jurica Korda, Gimnazija Dubrovnik, Hrvaška
 • Dr. Daniel Wutti, Visoka pedagoška šola, Celovec, Avstrija