Nazaj na vrhnjo stran: Strokovne revije

Šolsko svetovalno delo

Šolsko svetovalno delo (1/2024)

Revija Šolsko svetovalno delo je namenjena svetovalnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, zaradi svoje raznolike in uporabne vsebine pa je primerna tudi za druge pedagoške strokovnjake. Tematski poudarki: konceptualni vidiki dela šolske svetovalne službe, vplivi socialno-ekonomskega in kulturnega položaja družine na šolo, individualizacija in diferenciacija, formativno spremljanje, inkluzija, nevroznanost, razvoj samouravnavanja učenja pri učencih – razvojno preventivna in kurativna vloga ŠSD, sistemska ureditev zgodnje obravnave otrok, prehod v šolo, idr.

27 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Instructions for the authors of the articles


Prijavnica prispevka Application for publishing an article


Etična načela revije Ethical principles of the magazine


Soglasje za objavo slikovnega gradivaObvestilo avtorjem prispevkov


Mag. Tamara Malešević

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

 • Matejka Lovše, Zavod RS za šolstvo
 • Tina Kodelja, Zavod RS za šolstvo
 • Dr. Sonja Čotar Konrad, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
 • Marina Vidmar, OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana
 • Dr. Petra Gregorčič Mrvar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Dr. Tina Pirc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo
 • Dr. Miloslav Poštrak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
 • Dr. Ksenija Domiter Protner, I. gimnazija Maribor
 • Dr. Tina Vršnik Perše, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
 • Andreja Križan Lipnik, Vrtec Rogaška Slatina
 • Dr. Nataša Zrim Martinjak, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Mag. Sandra Jensen, ISOP-Schulsozialarbeit, Graz, Avstrija
 • Doc. dr. Mária Matulčíková, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovaška
 • Dr. Vida Vončina Vodeb, Victoria University, Melbourne, Avstralija