Fizika v šoli

Fizika v šoli (1/2023)

Revija Fizika v šoli prinaša strokovne in didaktične prispevke, namenjene učiteljevi strokovni rasti, v katerih učitelji pišejo o svojem pristopu k poučevanju fizike. Prispevki ponujajo inovativne ideje, praktične primere eksperimentov, delovne liste, uporabo računalniških programov pri pouku in kriterije za druge oblike dela z učenci. Upodobitve v fiziki je posebna rubrika, ustvarjena z namenom odpreti razpravo o rabi jezika pri poučevanju naravoslovnih vsebin, zanimivosti pa na pester in doživljajski način prikazujejo svet iz vidika fizikalne znanosti.

27 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva


Prijavnica prispevka za objavo v reviji Article application form for publication


Spletne povezave iz revijUredniški odbor

  • Dr. Mojca Čepič, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Dr. Vladimir Grubelnik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
  • Dr. Tomaž Kranjc, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Dr. Marko Marhl, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru
  • Milenko Stiplovšek, upokojeni svetovalec za fiziko na Zavodu RS za šolstvo
  • Tatjana Gulič, upokojena učiteljica fizike v osnovni šoli
  • Dr. Aleš Mohorič, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
  • Mag. Miroslav Cvahte, upokojeni svetovalec za fiziko na Zavodu RS za šolstvo
  • Dr. Saša Ziherl, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Alex Wirth, Zavod RS za šolstvo

Izbrani članki: