Fizika v šoli

Fizika v šoli

Revija Fizika v šoli prinaša strokovne in didaktične prispevke, namenjene učiteljevi strokovni rasti, v katerih učitelji pišejo o svojem pristopu k poučevanju fizike. Prispevki ponujajo inovativne ideje, praktične primere eksperimentov, delovne liste, uporabo računalniških programov pri pouku in kriterije za druge oblike dela z učenci. Upodobitve v fiziki je posebna rubrika, ustvarjena z namenom odpreti razpravo o rabi jezika pri poučevanju naravoslovnih vsebin, zanimivosti pa na pester in doživljajski način prikazujejo svet iz vidika fizikalne znanosti.

25 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva


Danica Mati Djuraki

Odgovorna urednica


Uredniški odbor

 • Goran Bezjak, Zavod RS za šolstvo
 • mag. Miroslav Cvahte, svetovalec za fiziko na Zavodu RS za šolstvo v pokoju
 • dr. Mojca Čepič, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • dr. Vladimir Grubelnik, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru in Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
 • Tatjana Gulič, Osnovna šola Preska
 • dr. Tomaž Kranjc, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • dr. Marko Marhl, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
 • mag. Jože Pernar, Srednja strokovna šola in Gimnazija Krško
 • Milenko Stiplovšek, Zavod RS za šolstvo
 • dr. Barbara Šetina Batič, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • dr. Saša Ziherl, Pedagoška fakulteta, Oddelek za fiziko in tehniko, Univerza v Ljubljani

Izbrani članki: