Nazaj na vrhnjo stran: Strokovne revije

Razredni pouk

Razredni pouk (2/2023)

Revija Razredni pouk prinaša Ideje iz razreda – prispevki iz prakse s temami, ki so raznolike kot je bogato in pestro življenje in delo v razredu; strokovna izhodišča – prispevki, namenjeni učiteljevi strokovni rasti; teme se nanašajo na formativno spremljanje, rezultate timssove raziskave, povezovanje med vrtcem in šolo, uvajanje tujega jezika v prvo VIZ obdobje, itd. Druge rubrike: Vprašali ste, Razstava, Kotiček Bralne značke, Virtualni kotiček, Aktualno

24 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva Prijavnica prispevka


Vesna Vršič

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

 • mag. Katarina Dolgan, Zavod RS za šolstvo,
 • Mojca Dolinar, Zavod RS za šolstvo,
 • dr. Dragica Haramija, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru,
 • dr. Nikolaja Golob, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,
 • mag. Silva Karim,
 • Brigita Pinter, OŠ Litija,
 • dr. Nina Novak, Zavod RS za šolstvo,
 • mag. Nada Nedeljko, Zavod RS za šolstvo,
 • Tanja Mueller, Zavod RS za šolstvo,
 • Neža Ritlop, Osnovna šola Turnišče,
 • mag. Urška Rupnik, OŠ Zbora odposlancev Kočevje,
 • mag. Sandra Vuleta, OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje.