Razredni pouk

Razredni pouk (2/2022)

Revija Razredni pouk prinaša Ideje iz razreda – prispevki iz prakse s temami, ki so raznolike kot je bogato in pestro življenje in delo v razredu; strokovna izhodišča – prispevki, namenjeni učiteljevi strokovni rasti; teme se nanašajo na formativno spremljanje, rezultate timssove raziskave, povezovanje med vrtcem in šolo, uvajanje tujega jezika v prvo VIZ obdobje, itd. Druge rubrike: Vprašali ste, Razstava, Kotiček Bralne značke, Virtualni kotiček, Aktualno

23 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva Prijavnica prispevka


Vesna Vršič

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

 • mag. Katarina Dolgan, Zavod RS za šolstvo
 • Mojca Dolinar, Zavod RS za šolstvo
 • dr. Dragica Haramija, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
 • mag. Silva Karim, Osnovna šola Col in samozaposlena v kulturi
 • Barbara Meglič, Osnovna šola I Murska Sobota
 • dr. Leonida Novak, Zavod RS za šolstvo
 • dr. Suzana Pulec Lah, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Neža Ritlop, Osnovna šola Turnišče
 • Simona Slavič Kumer, Zavod RS za šolstvo
 • Andreja Vouk, Zavod RS za šolstvo
 • dr. Katica Pevec Semec, Zavod RS za šolstvo
 • mag. Nada Nedeljko, Zavod RS za šolstvo