Nazaj na vrhnjo stran: Strokovne revije

Razredni pouk

Razredni pouk (3/2023)

Revija Razredni pouk prinaša Ideje iz razreda – prispevki iz prakse s temami, ki so raznolike kot je bogato in pestro življenje in delo v razredu; strokovna izhodišča – prispevki, namenjeni učiteljevi strokovni rasti; teme se nanašajo na formativno spremljanje, rezultate timssove raziskave, povezovanje med vrtcem in šolo, uvajanje tujega jezika v prvo VIZ obdobje, itd. Druge rubrike: Vprašali ste, Razstava, Kotiček Bralne značke, Virtualni kotiček, Aktualno

25 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva Prijavnica prispevka


Obvestilo avtorjem prispevkov


Vesna Vršič

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

 • mag. Katarina Dolgan, Zavod RS za šolstvo
 • Mojca Dolinar, Zavod RS za šolstvo
 • dr. Dragica Haramija, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
 • dr. Nikolaja Golob, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • mag. Silva Karim, Ajdovščina
 • Brigita Pinter, OŠ Litija
 • dr. Nina Novak, Zavod RS za šolstvo
 • mag. Nada Nedeljko, Starše
 • Tanja Müeller, Zavod RS za šolstvo
 • Neža Ritlop, Osnovna šola Turnišče
 • mag. Urška Rupnik, OŠ Zbora odposlancev Kočevje
 • mag. Sandra Vuleta, OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje