Vzgoja in izobraževanje

Revija Vzgoja in izobraževanje obravnava sodobne smernice v poučevanju in načrtovanju pouka ter druge aktualne teme s področja šolstva. Prinaša različne poglede slovenskih šolskih strokovnjakov ter praktične izkušnje učiteljev in ravnateljev. Namenjena je ravnateljem, svetovalnim delavcem in učiteljem ter drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.

Letno izide šest številk: dve enojni in dve dvojni številki. Revijo bogati rubrika Učiteljev glas, kjer so objavljene dodatne izkušnje učiteljev, še posebej s področja formativnega spremljanja učenja ter drugih aktualnih vsebin iz šolske prakse.

52 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva


Prijavnica prispevka Application for publishing an article


dr. Zora Rutar Ilc

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

  • ddr. Barica Marentič Požarnik
  • dr. Robert Kroflič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko
  • dr. Ada Holcar Brunauer, Zavod RS za šolstvo
  • dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo
  • Urška Margan, pedagoška svetovalka na Zavodu RS za šolstvo v pokoju
  • dr. Justina Erčulj, Šola za ravnatelje
  • dr. Alenka Polak, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani