Nazaj na vrhnjo stran: Strokovne revije

Vzgoja in izobraževanje

Vzgoja in izobraževanje (1-2/2024)

Revija Vzgoja in izobraževanje obravnava sodobne smernice v poučevanju in načrtovanju pouka ter druge aktualne teme s področja šolstva. Prinaša različne poglede slovenskih šolskih strokovnjakov ter praktične izkušnje učiteljev in ravnateljev. Namenjena je ravnateljem, svetovalnim delavcem in učiteljem ter drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.

Letno izide šest številk: dve enojni in dve dvojni številki. Revijo bogati rubrika Učiteljev glas, kjer so objavljene dodatne izkušnje učiteljev, še posebej s področja formativnega spremljanja učenja ter drugih aktualnih vsebin iz šolske prakse.

55 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva Etična načela revije


Prijavnica prispevka Application for publishing an article Ethical Principles


Obvestilo avtorjem prispevkov Notice to Authors of Articles


dr. Zora Rutar Ilc

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

  • Dr. Milena Kerndl, Zavod RS za šolstvo
  • Dr. Špela Bregač, Zavod RS za šolstvo
  • Dr. Darja Plavčak, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Oddelek za temeljne pedagoške predmete
  • Dr. Ada Holcar, Zavod RS za šolstvo
  • Dr. Robi Kroflič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko
  • Dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo
  • Dr. Katja Košir, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Oddelek za psihologijo
  • Dr. Justina Erčulj, svetovalka Šole za ravnatelje v pokoju
  • Dr. Alenka Polak, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za razredni pouk in predšolsko vzgojo