Nazaj na vrhnjo stran: Strokovne revije

Vzgoja in izobraževanje

Vzgoja in izobraževanje (6/2023)

Revija Vzgoja in izobraževanje obravnava sodobne smernice v poučevanju in načrtovanju pouka ter druge aktualne teme s področja šolstva. Prinaša različne poglede slovenskih šolskih strokovnjakov ter praktične izkušnje učiteljev in ravnateljev. Namenjena je ravnateljem, svetovalnim delavcem in učiteljem ter drugim strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju.

Letno izide šest številk: dve enojni in dve dvojni številki. Revijo bogati rubrika Učiteljev glas, kjer so objavljene dodatne izkušnje učiteljev, še posebej s področja formativnega spremljanja učenja ter drugih aktualnih vsebin iz šolske prakse.

54 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva Etična načela revije


Prijavnica prispevka Application for publishing an article Ethical Principles


dr. Zora Rutar Ilc

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

  • Dr. Milena Kerndl, Zavod RS za šolstvo
  • Dr. Špela Bregač, Zavod RS za šolstvo
  • Dr. Darja Plavčak, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Oddelek za temeljne pedagoške predmete
  • Dr. Ada Holcar, Zavod RS za šolstvo
  • Dr. Robi Kroflič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko
  • Dr. Sonja Pečjak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo
  • Dr. Katja Košir, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Oddelek za psihologijo
  • Dr. Justina Erčulj, svetovalka Šole za ravnatelje v pokoju
  • Dr. Alenka Polak, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za razredni pouk in predšolsko vzgojo