Nazaj na vrhnjo stran: Strokovne revije

Glasba v šoli in v vrtcu

Glasba v šoli in vrtcu (1/2023)

Revija Glasba v šoli in vrtcu prinaša: povezovanje teorije in prakse, didaktične rešitve, novosti pri poučevanju, teoretična spoznanja stroke, primere dobrih praks, inovativne zamisli, kritične poglede na aktualna dogajanja. Tematski poudarki: kulturno-umetnostna vzgoja v najširšem pomenu, formativno spremljanje, pomen kakovostnega poučevanja glasbene umetnosti, obvladovanje glasbenega jezika, tehnike igranja inštrumentov, glasbena dediščina, medpredmetno povezovanje, glasbena in odrska ustvarjalnost in poustvarjalnost, …

25 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva Prijavnica prispevka


dr. Inge Breznik

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

 • Dr. Ada Holcar Brunauer, Zavod RS za šolstvo,
 • Dr. Dimitrij Beuermann, Zavod RS za šolstvo,
 • Dr. Franc Križnar,
 • Dr. Katarina Zadnik, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo,
 • Mag. Petra Juhart Brdnik, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
 • Dr. David Bandelj, Humanistični licej Gorica, Italija,
 • Dr. Marija Flisar Šauperl, OŠ Angela Besednjaka Maribor,
 • Dr. Marija Mihevc, Gimnazija Vič, Ljubljana,
 • Mag. Tatjana Sagernik Kovačič, Glasbena šola Ravne na Koroškem
 • Dr. Nina Jamar, Glasbena šola Jesenice,
 • Andrej Makor, Glasbena šola Koper,
 • Katja Gruber, OŠ Nazarje