Glasba v šoli in v vrtcu

Glasba v šoli in vrtcu (1/2022)

Revija Glasba v šoli in vrtcu prinaša: povezovanje teorije in prakse, didaktične rešitve, novosti pri poučevanju, teoretična spoznanja stroke, primere dobrih praks, inovativne zamisli, kritične poglede na aktualna dogajanja. Tematski poudarki: kulturno-umetnostna vzgoja v najširšem pomenu, formativno spremljanje, pomen kakovostnega poučevanja glasbene umetnosti, obvladovanje glasbenega jezika, tehnike igranja inštrumentov, glasbena dediščina, medpredmetno povezovanje, glasbena in odrska ustvarjalnost in poustvarjalnost, …

24 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva Prijavnica prispevka


dr. Inge Breznik

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

 • dr. Franc Križnar
 • dr. Ada Holcar, Zavod RS za šolstvo
 • dr. Dimitrij Beuermann, Zavod RS za šolstvo
 • dr. Katarina Zadnik, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
 • mag. Petra Juhart Brdnik, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • dr. David Bandelj, Humanistični licej Gorica, Italija
 • dr. Marija Flisar Šauperl, OŠ Janka Padežnika Maribor
 • dr. Marija Mihevc, Gimnazija Vič, LJubljana
 • mag. Tatjana Sagernik Kovačič, Glasbena šola Ravne na Koroškem
 • Tadeja Vulc, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • Katja Gruber, OŠ Nazarje