Nazaj na vrhnjo stran: Strokovne revije

Geografija v šoli

Geografija v šoli (1/2024)

Kaj revija Geografija v šoli prinaša? Rubrika Širimo obzorja v branje ponuja prispevke, namenjene učiteljevi strokovni rasti; proučujejo regije doma in po svetu, prispevki pa posegajo tudi na področja drugih, geografiji sorodnih strok. Iz prakse vsebuje prispevke z didaktičnimi vsebinami in primere dobrih praks, ki jih lahko uporabite pri pouku (OŠ in SŠ). Tematski poudarki: formativno spremljanje, medpredmetno povezovanje, terensko delo in kartiranje, uporaba IKT pri pouku geografije, trajnostni razvoj, geopolitične, ekonomske in sorodne teme, inkluzija.

32 let izhajanja


O reviji in navodila za avtorje About the journal and instructions for authors


Prijavnica prispevkov Article application form for publication


Obvestilo avtorjem prispevkov Notice to authors of articles


Soglasje za objavo slikovnega gradiva


Dr. Anton Polšak

dr. Anton Polšak

odgovorni urednik, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

 • Dr. Tatjana Resnik Planinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo,
 • Dr. Matej Ogrin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo,
 • Nevenka Cigler, upokojena pedagoška svetovalka za geografijo na Zavodu RS za šolstvo
 • Aleksander Jeršič, OŠ Draga Kobala Maribor
 • Dr. Eva Kotnik Konečnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Dr. Borut Stojilković, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Mag. Ludvik Mihelič, Ekonomska šola Ljubljana
 • Damijana Pleša, Zavod RS za šolstvo
 • Dr. Valentina Brečko Grubar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za geografijo
 • Dr. Tatjana Kikec
 • Dr. Andjelija Ivkov Džigurski, Naravoslovno-matematična fakulteta, Univerza v Novem Sadu, Srbija
 • Dr. Barbara Riman, Inštitut za narodnostna vprašanja, enota Reka, Hrvaška
 • Dr. Péter Bagoly-Simó, Geographisches Institut, Humboldt-Universitat zu Berlin, Nemčija
 • Dr. Danuta Piróg, Pedagogical University of Kraków, Poljska
 • Dr. Aleksandar Knežević, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu