Letna naročnina na revijo Geografija v šoli

12,50 33,00 

ISSN 1318-4717

Letna naročnina (3 številke):
33,00 € za šole in druge ustanove
24,75 € za individualne naročnike
12,50 € za študente, upokojence

 

Šifra: Ni na voljo Kategorija:

Opis

Revija Geografija v šoli je namenjena učiteljem v osnovnih in srednjih šolah ter študentom geografije in družboslovja. S svojo vsebino prispeva k strokovnemu izpopolnjevanju učiteljev tako, da jih seznanja z novostmi na področju geografske stroke, učne tehnologije, didaktične teorije ter primeri dobre učne prakse. Objavljena strokovna besedila so dopolnjena z zemljevidi, fotografijami, grafi in skicami. Osnovna pozornost je namenjena didaktiki geografije, predvsem uveljavljanju aktivnih oblik poučevanja in učenja, razvijanju kompetenc učencev v skladu z učnimi cilji geografije in z njo povezanih izbirnih predmetov (življenje človeka na Zemlji, preučevanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, kmetijstvo, turistična vzgoja, etnologija). Posebna pozornost je usmerjana k učenju in poučevanju na terenu, k medpredmetnemu povezovanju in vzgoji za vrednote trajnostnega razvoja.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-4717
Število strani 80 str.
Format 21 X 28 cm