Letna naročnina na revijo Matematika v šoli

8,50 27,00 

ISSN 1318-010X

Letna naročnina (2 številki):
22,00 € za šole in druge ustanove
16,50 € za individualne naročnike
8,50 € za študente, upokojence
27,00 € za naročnike iz tujine

Šifra: Ni na voljo Kategorija:

Opis

Revija Matematika v šoli je namenjena učiteljem, katerim je poučevanje matematike na razredni in predmetni stopnji osnovne šole ter v srednji šoli profesionalni interes, skrb in odgovornost. V slovenskem prostoru je Matematika v šoli edina revija specializirana za področje poučevanja matematike. Posveča se predvsem didaktiki matematike in je zasnovana kot vez med teorijo in prakso. Vključuje prispevke, ki teoretično osvetljujejo to področje in imajo funkcionalno, aplikativno in uporabno vrednost. Revija odpira prostor za komunikacijo med učitelji in drugimi strokovnjaki z namenom razvijati, izboljševati učno prakso z izmenjavo informacij, znanja, idej in izkušenj, spodbuja k odprtosti in aktivnemu sodelovanju, inovacijskim prizadevanjem ter alternativnim rešitvam. Njen namen je presegati okvir učnih načrtov in katalogov znanj z objavljanjem zanimivosti iz stroke, dogodkov ter uspehov učiteljev, učencev oz. dijakov na področju interesnih in zunajšolskih dejavnosti, tekmovanj ipd. Ob temeljni matematični stroki in didaktiki velja posebna pozornost celostni podobi revije, ki vključuje rabo jezika in oblikovno podobo, s čemer skuša revija zadovoljevati in razvijati kulturne vrednote. Revija je indeksirana in vključena v mednarodne baze MathEduc in ZDM.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, , ,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-010X
Število strani 100 str.
Format 21 X 28 cm