Šolska knjižnica

Šolska knjižnica (3/2022)

Tematski poudarki revije Šolska knjižnica: branje, spodbujanje branja (razne motivacijske oblike za uporabnike), vloga knjižnice pri razvoju bralne pismenosti, informacijsko opismenjevanje, uporaba IKT (orodja, aplikacije, programi ipd.), učenje učenja (aktivne oblike učenja, uporaba elementov formativnega spremljanja), izvajanje knjižničnega informacijskega znanja, različne oblike in metode dela z uporabniki, bibliopedagoško delo, formativno spremljanje, inkluzija, prehod na COBISS, idr.

30 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva Prijavnica prispevka


Romana Fekonja

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

  • Špela Bergoč, Zavod RS za šolstvo
  • Alja Bratuša, Osnovna šola Polzela
  • Tadeja Česen Šink, Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
  • mag. Mateja Drnovšek Zvonar, Osnovna šola Polje
  • Metka Kostanjevec, Prva gimnazija Maribor
  • mag. Nada Nedeljko, Zavod RS za šolstvo
  • Andreja Urbanec, Osnovna šola Orehek Kranj