Nazaj na vrhnjo stran: Strokovne revije

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica (4/2023)

Tematski poudarki revije Šolska knjižnica: branje, spodbujanje branja (motivacijske oblike za uporabnike), vloga knjižnice pri razvoju bralne pismenosti, informacijsko opismenjevanje, uporaba IKT (orodja, aplikacije, programi ipd.), učenje učenja (aktivne oblike učenja, uporaba elementov formativnega spremljanja), izvajanje knjižničnega informacijskega znanja, različne oblike in metode dela z uporabniki, bibliopedagoško delo, formativno spremljanje, idr.

32 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva Prijavnica prispevka


Obvestilo avtorjem prispevkov Etična načela revije


Romana Fekonja

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

  • Metka Kostanjevec, Prva gimnazija Maribor
  • Andreja Urbanec, OŠ Orehek, Kranj
  • Tadeja Česen Šink, OŠ Naklo
  • Mag. Mateja Drnovšek Zvonar, OŠ Polje, Ljubljana
  • Alja Bratuša, OŠ Polzela
  • Katja Brezovnik, OŠ Vransko-Tabor
  • Katarina Jesih Šterbenc, Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
  • Sandra Fišter, OŠ Mokronog
  • Tatjana Vučko, OŠ II Murska Sobota