Nazaj na vrhnjo stran: Strokovne revije

Slovenščina v šoli

Slovenščina v šoli (3/2023)

Revija Slovenščina v šoli učitelje po celotni vertikali šolstva seznanja z novostmi pri pouku slovenskega jezika in književnosti v šolah v Sloveniji, v zamejstvu in po svetu, kjer je slovenščina učni jezik in učni predmet. V rubriki Razprave najdete prispevke, namenjene učiteljevi strokovni rasti, Didaktični izzivi pa so rubrika, v kateri učitelji pišejo o svojih pristopih k poučevanju slovenščine, predstavljajo inovativne ideje, delovne liste in druga gradiva, drugačne oblike dela z učenci.

26 let izhajanja


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva Prijavnica prispevka


Obvestilo avtorjem prispevkov


mag. Mirjam Podsedenšek

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo


Uredniški odbor

  • dr. Lara Godec Soršak, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
  • Mira Hedžet Krkač, Koper
  • dr. Boža Krakar Vogel, Ljubljana
  • dr. Maja Melinc Mlekuž, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici
  • Vladimir Pirc, Zavod RS za šolstvo
  • dr. Igor Saksida, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
  • dr. Mihael Vrbinc, Deželni šolski svet za Koroško
  • Bojana Modrijančič Reščič, Šolski center Nova Gorica