Vodenje v vzgoji in izobraževanju

Vodenje v vzgoji in izobraževanju 54, 1/2023

Revija Vodenje v vzgoji in izobraževanju je namenjena vodjem vzgojno-izobraževalnih organizacij in vsem ostalim, ki se pri delu v teh organizacijah srečujejo z nalogami, povezanimi z vodenjem. Osnovni namen revije je seznanjati to ciljno skupino s teoretičnimi pogledi na vodenje v izobraževanju, a hkrati odpreti prostor za praktične, strokovne članke, ki vodjem vzgojno-izobraževalnih organizacij lahko neposredno pomagajo pri vsakdanjem delu. Revija ima tri vsebinske sklope:

1) Pogledi na vodenje, kjer objavljamo teoretične prispevke o vodenju vzgojno-izobraževalnih organizacij. Prispevki v tej rubriki so klasificirani v: izvirni znanstveni prispevek, pregledni znanstveni prispevek ali strokovni prispevek.

2) Izmenjave, kjer so v prispevkih predstavljene novosti (spremembe) v organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju, projekti in primeri dobre prakse. Ti prispevki so razvrščeni zgolj tematsko.

3) Zanimivosti, kjer predstavljamo knjige in revije s področja vodenja v izobraževanju, zanimive osebnosti v vodenju v izobraževanju, vlogo in naloge ravnateljev v drugih državah in poročila s posvetov in konferenc.

Revija izide trikrat letno.


Navodila za pripravo prispevkov v reviji Soglasje za objavo slikovnega gradiva Etična načela revije


Prijavnica prispevka Application for publishing an article Ethical Principles


mag. Polona Peček

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje


Uredniški odbor

dr. Markus Ammann, Univerza v Innsbrucku
dr. Tatjana Ažman, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Šola za ravnatelje
dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
dr. Mateja Brejc, Doba, Maribor
dr. Majda Cencič, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
mag. Špela Drstvenšek, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
dr. Justina Erčulj
dr. Michael Schratz, Univerza v Innsbrucku
dr. Mihaela Zavašnik, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Šola za ravnatelje
mag. Renata Zupanc Grom, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Janja Zupančič, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje