domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Revija Zgodovina v šoli, ki ima z letošnjim letom novo grafično podobo, prinaša izsledke novih raziskav ali novih didaktičnih smeri pouka zgodovine, teorijo sodobne specialne didaktike in metodike pouka zgodovine, izmenjevanje izkušenj pri uporabi sodobnih didaktičnih pristopov pri pouku zgodovine, ki jih pišejo učitelji praktiki iz osnovnih in srednjih šol, raznolike članke o muzejih in arhivih ter o šolah, tekmovanjih, zgodovinskih popotovanjih, zanimivih zgodovinskih virih, idr.

dr. Vilma Brodnik

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo, revija.zgodovina@zrss.si

Uredniški odbor

Gregor Antoličič, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

Bojana Aristovnik, Zgodovinski arhiv Celje

Dragica Babič, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Janja Bec, Osnovna šola Prule

Mateja Drnovšek, Osnovna šola Polje

Štefan Harkai, Osnovna šola Puconci

Brigita Praznik Lokar, Osnovna šola Danile Kumar

Damjan Snoj, Osnovna šola Preserje

dr. Mojca Šorn, Inštitut za novejšo zgodovino

Srečko Zgaga, Gimnazija Poljane

28 let izhajanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter