Scientix 3

European Schoolnet  organizira in vodi Evropsko spletna skupnost za naravoslovno izobraževanje Scientix http://www.scientix.eu/ . V okviru Scientix-a je bilo izpeljano več Scientix...

Trajanje do 31. 12. 2018, Zaključeni projekti

Profesionalno učenje v kompleksnih okoliščinah s pomočjo razmisleka (PROLEA)

Namen projekta je šolske time usposobiti za poglobljeno razumevanje in spodbujanje profesionalnega učenja na šolah (s pomočjo razmisleka in uporabe različnih orodij in strategij) za...

Trajanje do 01. 09. 2018, Zaključeni projekti

Youth Start – Podjetnostni izzivi

Trajanje projekta: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 Podjetnost, ki se pojavlja v kombinaciji s samoiniciativnostjo, je ena izmed...

Trajanje do 30. 06. 2018, Zaključeni projekti

MENTEP

Predvideno trajanje projekta: 1. 3. 2015 – 31. 5. 2018 Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse – namen projekta je preveriti...

Trajanje do 31. 05. 2018, Zaključeni projekti

LINPILCARE

Predvideno trajanje projekta: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017 Povezovanje raziskovanja učiteljeve lastne prakse in izsledkov raziskav v učečih...

Trajanje do 31. 08. 2017, Zaključeni projekti

Inovativna učna okolja za delo z nadarjenimi dijaki

Ključni cilj: zasnovati mrežo podpore med vključenimi šolami za sprotno izmenjavo izkušenj in modelov, za obravnavo izvedbenih in strokovnih rešitev...

Trajanje do 31. 12. 2016, Zaključeni projekti

Inovacijski projekti

Inovacijski projekti posodabljajo vzgojo in izobraževanje neposredno, v skladu s pričakovanji in priložnostmi v učnih okoljih ter z zmožnostmi učečih...

Trajanje do 31. 08. 2016, Zaključeni projekti

Slovenski učni krogi

Učni krogi potekajo po metodologiji, ki stimulira vseudeležence k ativnemu sodelovanju in odgovornemu opravljanju vseh nalog. Raziskovanje v slovenskih in...

Trajanje do 01. 05. 2016, Zaključeni projekti

KEPASS

Projekt KEPASS, v slovenščini Program izmenjave znanja za jadranski šolski sistem, je soustanovila Evropska unija z namenom povezati šolske sisteme,...

Trajanje do 31. 10. 2015, Zaključeni projekti

Inovativna pedagogika 1:1

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Projekt inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna...

Trajanje do 31. 10. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Creative Classroom Lab

Creative Classroom Lab oziroma Ustvarjalni razred je projekt, ki ga predstavljamo tukaj.

Trajanje do 31. 05. 2015, Zaključeni projekti

Eufolio

Elektronski razvojni listovnik v projektu opredeljujemo kot elektronsko osebno okolje učenca, v katerem načrtuje, spremlja in vrednoti svoje učenje in...

Trajanje do 30. 04. 2015, Zaključeni projekti