Učitelj matematike preiskuje lastno poučevalno prakso

Glavni cilj projekta TIME – Učitelj matematike preiskuje lastno poučevalno prakso je raziskati, kako lahko skupnost učiteljev matematike na šoli izboljša svojo poučevalno prakso s skupnim raziskovanjem, načrtovanjem ter z medsebojno interakcijo s podporo zunanjih ekspertov.

Sodelujejo strokovnjaki iz 13 institucij v štirih državah:

 • University of Zagreb, Hrvaška – Koordinator projekta,
 • V. gimnazija, Zagreb, Hrvaška,
 • XV. gimnazija, Zagreb, Hrvaška,
 • Croatian Mathematician Society, Hrvaška,
 • Universiteit Utrecht, Nizozemska,
 • Utrechts Stedelijk Gymnasium, Nizozemska,
 • Kobenhavns Universitet, Danska,
 • Midtsjællands Gymnasium, Danska,
 • Matematiklærerforeningen, Danska,
 • Univerza v Ljubljani, Slovenija,
 • Gimnazija Jesenice, Slovenija,
 • Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Slovenija,
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Slovenija.

Spletna stran projekta: https://time-project.eu/