Projekti EU (pred 2015)

Projekti, ki jih financirata Evropska Unija (EU) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so objavljeni tukaj.

Trajanje do 31. 12. 2014, Zaključeni projekti

Comenius Regio

V šolskih letih 2012/13 in 2013/14 smo sodelovali v mednarodnem projektu COMENIUS REGIO PARTNERSTVO. Gre za kolegialno podpiranje učiteljev za...

Trajanje do 31. 07. 2015, Zaključeni projekti

E-šolstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport je na javnemu razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje...

Trajanje do 31. 08. 2013, Zaključeni projekti

Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju

Projekt Supporting Teachers for Effective Assessment for Learning, v slovenščini Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju, je nastal pod okriljem konzorcija CIDREE...

Trajanje do 31. 12. 2014, Zaključeni projekti

Glas učenca – most do učenja

Cilj projekta STUDENT VOICE, Glas učenca – most do učenja je slišan in upoštevan glas učenca, ki temelji na vzpostavitvi...

Trajanje do 31. 08. 2019, Zaključeni projekti