Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju

Projekt Supporting Teachers for Effective Assessment for Learning, v slovenščini Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju, je nastal pod okriljem konzorcija CIDREE s sedežem v Švici. Organizacija CIDREE združuje 16 evropskih inštitutov za razvoj in raziskovanje na področju izobraževanja. V projektu je sodelovalo 8 držav (Albanija, Estonija, Finska, Irska, Madžarska, Norveška, Slovenija, Škotska).

V Sloveniji se je projektu pridružilo 58 učiteljev, iz 18 osnovnih in srednjih šol.

S projektom Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju smo v šolsko prakso uvajali temeljne principe formativnega spremljanja v podporo učenju (Assessment for Learning), in sicer:

  • Izvajanje pouka v skladu z principi/temeljnimi načeli formativnega spremljanja;
  • Razširjanje področij spremljanja in ocenjevanja;
  • Uporaba kakovostnih povratnih informacij;
  • Zavzemanje za aktivno vlogo učencev v učnem procesu;
  • Razvijanje spretnosti učencev za samo-ocenjevanje in vrstniško ocenjevanje;
  • Uporaba mape učenčevih dosežkov.

Spletna stran projekta: https://sites.google.com/site/aflprojectcidree/