Slovenski učni krogi

Učni krogi potekajo po metodologiji, ki stimulira vseudeležence k ativnemu sodelovanju in odgovornemu opravljanju vseh nalog. Raziskovanje v slovenskih in angleških učnih krogih ponuja možnosti medpredmetnega povezovanja, vključevanja ciljev rednega pouka v življenjsko zanimivo učenje, varno uporabo zanimivih in učinkovitih IKT orodij in dinamično sovrstniško sodelovalno učenje.

Spletna stran: www.learningcircles.nl