KEPASS

Projekt KEPASS, v slovenščini Program izmenjave znanja za jadranski šolski sistem, je soustanovila Evropska unija z namenom povezati šolske sisteme, povečati konkurenčnost jadranskega območja, ustvariti možnost za mobilnost dijakov in za vzajemno priznavanje srednješolskih programov in zaključnih spričeval.

V projektu sodelujejo projektni partnerji iz šestih držav, in sicer Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Italije in Slovenije. Projekt je omogočil trimesečno mobilnost 105 dijakom predzadnjega letnika srednjih šol, ki so v obdobju med 1. 9. in 15. 12. 2014 gostovali v eni izmed partnerskih držav in tri mesece obiskovali pouk na šoli s primerljivim učnim programom. Slovenija v projektu sodeluje s štirimi šolami, tremi gimnazijami, in sicer s Šolskim centrom Srečka Kosovela Sežana in gimnazijama z italijanskim učnim jezikom Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria/Koper in Ginnasio Antonio Sema Pirano/Piran ter Srednjo šolo Izola, ki se je vključila s strokovnim  izobraževalnim programom gastronomija in turizem.

V okviru projekta je bil vzpostavljen protokol za izbiro in akreditacijo sodelujočih šol ter izbiro dijakov. Pripravljeni in izvedeni so bili trimesečni izvedbeni kurikuli sodelujočih šol za obdobje mobilnosti, mednarodni moduli in obrazci za ocenjevanje kompetenc dijakov. Dijaki so v okviru izmenjav pridobivali znanje in izkušnje za življenje, razvijali jezikovne in socialno-kulturne kompetence, samostojnost in odgovornost, se soočali z izzivi družbeno-kulturnih razlik ter v neposredni izkušnji presegli mnoge stereotipe.

Namen mednarodnega projekta KEPASS je povezati šolske sisteme jadranskega območja in ustvariti možnost za mobilnost dijakov ter vzajemno priznavanje srednješolskih programov in zaključnih spričeval.

Cilj projekta je trimesečna mobilnost dijakov predzadnjega letnika srednjih šol jadranskega območja držav Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Italije in Slovenije v eni izmed partnerskih držav na šoli s primerljivim učnim programom.

Rezultati  projekta so: protokol za izbiro in akreditacijo sodelujočih šol ter izbiro dijakov za SLO; izvedbeni trimesečni kurikuli sodelujočih šol za obdobje mobilnosti; mednarodni moduli in obrazci za ocenjevanje kompetenc dijakov.

Dijaki so v okviru izmenjav pridobivali znanje in izkušnje za življenje, razvijali jezikovne in socialno-kulturne kompetence, samostojnost in odgovornost, se soočali z izzivi družbeno-kulturnih razlik ter v neposredni izkušnji presegli mnoge stereotipe.

Trajanje projekta: 2012 – 2015

Sodelujoče šole v projektu:

  • Šolski center Srečka Kosovela Sežana
  • Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper
  • Gimnazija Antonio Sema Piran
  • Srednja šola Izola

Partnerji: http://www.kepass.net/joomla/project-partners

Druge informacije:

Mobilnost dijakov se je v celoti izkazala za izjemno uspešno in pozitivno izkušnjo vseh vpletenih. Za dosego zastavljenega cilja, to je integracije jadranskega območja s povezovanjem šolskih sistemov, bi bila potrebna nadaljnja podpora EU pri omogočanju mobilnosti in razvoju sistema mobilnosti ter njeni vključitvi v nacionalne izobraževalne sisteme držav v projektu.

Spletna stran projekta: http://www.kepass.net/