Inovacijski projekti

Inovacijski projekti posodabljajo vzgojo in izobraževanje neposredno, v skladu s pričakovanji in priložnostmi v učnih okoljih ter z zmožnostmi učečih se. Vodje inovacijskih projektov novost odkrivajo v svojem okolju in ga tako ustvarjajo spodbudnejšega, svobodnejšega, odprtega za vse udeležence vzgoje in izobraževanja. Kakovostno podporo učiteljem inovatorjem nudijo konzulenti.

Inovatorji presegajo aktualne zmožnosti prostora in okolja in tako delujejo inovativno in  trajnostno hkrati. Če je inovatorjev s podobnimi cilji oz. tematiko več, se povežejo v mreže ter tako intenzivirajo proces uresničevanja cilja. S kakovostno podporo strokovnih delavcev se mladim omogoča spodbudnejša učna okolja, raznovrstnejše učne vire in ustvarjanje novih pogledov na proces vseživljenjskega učenja.  Z inovativnim učenjem učeči se doživljajo proces samospreminjanja na »boljše«. Nove ideje, priložnosti, procesi, produkti porodijo njihov navdih za učenje.

Videoposnetek: Osnovne informacije o prijavi inovacijskega projekta

Spletna stran: https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9248