Širjenje procesa profesionalnega učenja in preseganje meja lastne šole

Namen projekta PROMISE – Promoting Inclusion in Society through Education – Professional Dilemmas in Practice (Preseganje meja šole) je širjenje procesa profesionalnega učenja in preseganje meja lastne šole. S projektom želimo spodbujati profesionalno učenje, usmerjeno k reševanju pedagoških dilem, s katerimi se srečujejo učitelji, ki delujejo v kompleksnih okoliščinah. Mednarodni partnerji se ukvarjajo s preseganjem meja na različnih področjih vzgoje in izobraževanja, npr. pri različnih pristopih, različnih sistemih, različnih učnih okoljih, različnih poklicih, različnih vlogah … Zavod RS za šolstvo si je za cilj izbral preseganje meja s pomočjo mreženja med šolami. Zagotoviti želimo trajnost rezultatov različnih projektov, povezovanje in izmenjavo med šolami po načelih samouravnavanja, vzpostavitev in posodabljanje baze šol za vzpostavljanje partnerstev ter vzpostavitev baze orodij in podpore šolam pri vsebinskih in procesnih vidikih delovanja.

Poleg Zavoda RS za šolstvo so partnerji v projektu PROMISE tudi:

 • Leeds Beckett University, Leeds, VB Anglija – koordinator projekta,
 • Eotvos Lorand University, Faculty of Education and Psychology Institute of Education, Budapest, Madžarska,
 • PLATO – Leiden University, Leiden, Nizozemska,
 • FONTYS – School of Teacher Training for Secondary Education, Eindhoven, Nizozemska,
 • University of Aberdeen, Aberdeen, VB Škotska,
 • SSDL – Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien), Tübingen, Nemčija.
 • V projektu na nacionalnem nivoju sodelujejo naslednje šole:
  • OŠ Dolenjske Toplice,
  • OŠ Gorišnica,
  • Šolski center Rogaška Slatina,
  • OŠ Vavta vas,
  • OŠ I Murska Sobota,
  • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.