MENTEP

Predvideno trajanje projekta: 1. 3. 2015 – 31. 5. 2018

Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse – namen projekta je preveriti sistemsko rešitev merjenja učiteljevih pedagoških digitalnih kompetenc in način uvajanja takega merjenja ter oblikovanja profesionalnega usposabljanja za uporabo IKT v 13 evropskih državah in s tem omogočiti učiteljem vrednotenje in spremljanje svojih digitalnih kompetenc za dvig kakovosti izobraževanja. Digitalne kompetence so definirane kot zmožnost za uporabo IKT na strokovnem oz delovnem področju z zmožnostjo pedagoške in didaktične presoje in zavedanjem učinkov na učne strategije pri taki rabi.

Domača spletna stran: https://www.zrss.si/mentep

Mednarodna spletna stran: mentep.eun.org
Spletni tečaji (MOOCs) o projektu: www.europeanschoolnetacademy.eu