Matematično izobraževanje – pomembno, zanimivo in uporabno (MERIA)

Trajanje projekta: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019.

Osnovni cilj projekta MERIA je s poučevanjem, ki temelji na preiskovanju, v srednjih šolah dvigniti kakovost in povečati pomembnost matematike  ter podpirati profesionalni razvoj učiteljev po vsej Evropi. V projektu MERIA bomo spodbujali pozitivni odnos do matematike in matematiko prikazali  kot pomembno in koristno.

Sodelujejo strokovnjaki iz 11 institucij v štirih državah:

 •        Faculty of Science (University of Zagreb), Hrvaška – koordinator projekta,
 •        Faculty of Electrical Engineering and Computing (University of Zagreb), Hrvaška,
 •        Faculty of Organization and Informatics (University of Zagreb), Hrvaška,
 •        Croatian Mathematical Society, Hrvaška,
 •        Gymnasium, Hrvaška,
 •        University of Copenhagen, Danska,
 •        Vordingborg Gymnasium, Danska,
 •        Matematiklærerforeningen, Danska,
 •        Utrecht University, Nizozemska,
 •        Univerza v Ljubljani, Slovenija,
 •        Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Spletna stran projekta: www.meria-project.eu

Facebook: www.facebook.com/meriaproject

Gradiva, nastala med izvajanjem projekta

Novičniki: