Računalniško in matematično mišljenje

Glavni cilj projekta CMCT – Computational thinking and mathematical thinking: digital literacy in mathematics curricula je raziskati, kako lahko povežemo računalniško in matematično mišljenje znotraj kurikula. Temelji na rezultatih triletnega nizozemskega raziskovalnega projekta z naslovom Computational thinking and mathematical thinking: digital literacy in mathematics curricula.

Projekt poteka v okviru programa Erasmus+, KA2 – Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks.

Z dejavnostmi projekta bomo odgovorili na dve raziskovalni vprašanji:

1. Katera so izhodiščna načela, na podlagi katerih oblikujemo kurikul, v katerem se medsebojno prepletata računalniško in matematično mišljenje?

2. Ali so izhodiščna načela za pripravo kurikula ustrezna/sprejemljiva v različnih mednarodnih kontekstih? 

V projektu sodelujejo strokovnjaki iz devetih evropskih institucij:

  • Stichting Leerplanontwikkeling SLO, Nizozemska – koordinator projekta, 
  • Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Madžarska,
  • Katholieke Universiteit Leuven, Belgija,
  • NCCA, Irska, 
  • Norges Teknisknaturvitenskapelige Universitet NTNU, Norveška,  
  • Script Innovation et Agence Qualité, Luxemburg, 
  • Sihtasutus Innove, Estonija,
  • Univerza V Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Slovenija,
  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Slovenija.

Trajanje projekta: 1. 9. 2019–31. 8. 2022 (podaljšano do 31. 8. 2023)