Profesionalno učenje v kompleksnih okoliščinah s pomočjo razmisleka (PROLEA)

Namen projekta je šolske time usposobiti za poglobljeno razumevanje in spodbujanje profesionalnega učenja na šolah (s pomočjo razmisleka in uporabe različnih orodij in strategij) za obvladovanje celostnih okoliščin.

Načrtovani rezultati projekta so:

·         razviti in preizkusiti 4 module profesionalnega učenja (Profesionalno učenje, Portfolio, Vključujoče okolje, Kolegialno podpiranje s pomočjo videa),

·         izpeljati 32-urno usposabljanje šolskih timov za novo vlogo spodbujevalcev profesionalnega učenja na šolah in

·         izvesti dejavnostii na 18-ih šolah, ki jih bodo izpeljali šolski timi.

18 šolskih timov je iz 9 območnih enot Zavoda RS za šolstvo: OŠ Vide Pregarc Ljubljana, Gimnazija Litija, OŠ Gorišnica, Gimnazija Ruše, OŠ Vojnik, ŠC Rogaška Slatina – Gimnazija Rogaška Slatina, OŠ Križe, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, OŠ Ivana Babiča Jagra, Marezige, Gimnazija Koper, OŠ Dolenjske Toplice, ŠC Krško–Sevnica –  Srednja poklicna in strokovna šola Krško, OŠ Šempas, Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica, OŠ Mislinja, ŠC Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem, OŠ II Murska Sobota in Srednja zdravstvena šole Murska Sobota.

V projektu sodelujejo 4 države in 6 partnerjev:  Velika Britanija (Aberdeen University), Nemčija (Zukunftsbau GmbH Berlin in State seminar for didactics and teacher education Tübingen), Nizozemska (PLATO, Leiden University in Teacher Education Institute Tilburg FLOT, Fontys University) in Slovenija (Zavod RS za šolstvo).

Spletna stran projekta: prolea.wordpress.com