LINPILCARE

Predvideno trajanje projekta: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017

Povezovanje raziskovanja učiteljeve lastne prakse in izsledkov raziskav v učečih se skupnostih, ki temeljijo na dokazih, s ciljem nudenja podpore pedagoški praksi – temeljni namen projekta je uvajati sodobne pristope k učenju in poučevanju, ki temeljijo na znanstvenih dokazih, ter podpreti strokovni razvoj sodelujočih učiteljev. S povezovanjem raziskovanja lastne prakse, rezultatov akademskih raziskav in sodelovanja v učečih se skupinah kolegov bomo opolnomočili učitelje za načrtovanje in izvajanje pouka z načini, ki temeljijo na znanstvenih dokazih.

Seznam orodij.

Spletna stran projekta: http://www.linpilcare.eu/