Inovativna pedagogika 1:1

Inovativno poučevanje s pomočjo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij / Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja 4. Mednarodna znanstvena…

Scientix

EUN – European Schoolnet  organizira in vodi Evropsko spletna skupnost za naravoslovno izobraževanje Scientix http://www.scientix.eu/ . V okviru Scientix-a je…

LINPILCARE

LINPILCARE – Povezovanje pedagoškega raziskovanja z učečimi se skupnostmi in znanstvenimi raziskavami ter uveljavljanje na dokazih osnovanega poučevanja v pedagoški…

PROLEA

PROLEA (Professional Learning in complex settings through reflection and portfolio) – Profesionalno učenje v kompleksnih okoliščinah s pomočjo refleksije Zaključna…

Letna konferenca CIDREE

Mednarodna konferenca CIDREE 2019 – Student voice in education  je potekala 14. novembra 2019 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju….

Jeziki v izobraževanju

Nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju je namenjena vzgojiteljem in učiteljem vseh jezikov v celotni izobraževalni vertikali. V duhu povezovanja poučevanih…

Razredni pouk

Konferenca učiteljev in učiteljic razrednega pouka se izvaja vsaki dve leti. Udeležencem ponudi predavanja, delavnice, okrogle mize in premišljevalnice, ki…

DUH

Konference DUH združujejo učitelje družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov.  Namenjene so seznanjanju z aktualnimi dognanji, novimi izsledki raziskav družboslovnih, umetnostnih…

NAK

NAK – bienalna nacionalna konferenca je namenjena učiteljicam in učiteljem naravoslovnih predmetov celotne izobraževalne vertikale ter laborantkam in laborantom za…

Pedagoško vodenje

Pedagoško vodenje (konferenca ravnateljev) Pred vsakokratnim začetkom novega šolskega leta organiziramo tradicionalno konferenco, na katero so vabljeni ravnatelji  vzgojno-izobraževalnih zavodov…

KUPM

KUPM (Konferenca o učenju in poučevanju matematike) vsaki dve leti odpira prostor za povezovanje vseh učiteljev, ki poučujejo matematiko od…

SIRIKT

SIRIKT – Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT je tradicionalna mednarodna konferenca, ki se osredotoča na inovativno in smiselno uporabo…