Srečanje vodstvenih delavcev na področju VI otrok s PP

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije  v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo organizirata…

Posvet o kakovosti na področju dela z otroki s posebnimi potrebami

Srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je namenjeno načrtovanju dela…

Uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju

Vsakoletno konferenco o uresničevanju trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju organiziramo na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z MIZŠ,…

Konferenca varno in spodbudno učno okolje

Na Zavodu RS za šolstvo organiziramo konferenco Varno in spodbudno učno okolje, kjer strokovnjaki in praktiki soočajo poglede na aktualne…

Globalno učenje za spodbujanje trajnostnega razvoja v vzgoji in izobraževanju

Namen konference, ki je potekala 7. decembra 2018, je bil osvetliti pomen izobraževanja posameznika za trajnostno delovanje v globalni družbi…

Konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah

Konferenca o oblikovanju kakovostnega fizičnega prostora v vrtcih in šolah z vidika posodabljanja pedagoškega procesa Leta 2019 je potekala 1….

Inovativna pedagogika 1:1

Inovativno poučevanje s pomočjo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij / Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja 4. Mednarodna znanstvena…

Scientix

EUN – European Schoolnet  organizira in vodi Evropsko spletna skupnost za naravoslovno izobraževanje Scientix http://www.scientix.eu/ . V okviru Scientix-a je…

LINPILCARE

LINPILCARE – Povezovanje pedagoškega raziskovanja z učečimi se skupnostmi in znanstvenimi raziskavami ter uveljavljanje na dokazih osnovanega poučevanja v pedagoški…

PROLEA

PROLEA (Professional Learning in complex settings through reflection and portfolio) – Profesionalno učenje v kompleksnih okoliščinah s pomočjo refleksije Zaključna…

Letna konferenca CIDREE

Mednarodna konferenca CIDREE 2019 – Student voice in education  je potekala 14. novembra 2019 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju….

Jeziki v izobraževanju

Nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju je namenjena vzgojiteljem in učiteljem vseh jezikov v celotni izobraževalni vertikali. V duhu povezovanja poučevanih…