Konferenca varno in spodbudno učno okolje

Na Zavodu RS za šolstvo organiziramo konferenco Varno in spodbudno učno okolje, kjer strokovnjaki in praktiki soočajo poglede na aktualne dileme, povezane z vzgojnimi praksami, odnosi in problematiko neželenega vedenja v šoli. Skupaj s praktiki predstavljamo rešitve in iščemo načine za zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja.