Srečanje vodstvenih delavcev na področju VI otrok s PP

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije  v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo organizirata Izobraževalne dneve, na katerih udeleženci razpravljajo o aktualnih vsebinah s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike. V okviru Izobraževalnih dni vsako leto poteka tudi strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.