Uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju

Vsakoletno konferenco o uresničevanju trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju organiziramo na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z MIZŠ, Javno agencijo RS za varnost prometa in drugimi deležniki, saj se zavedamo pomena izobraževanja o varni in trajnostni mobilnosti po celotni vertikali izobraževanja.