Posvet o kakovosti na področju dela z otroki s posebnimi potrebami

Srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami je namenjeno načrtovanju dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, v luči aktualnih usmeritev na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v Prilagojenih programih osnovne šole in v Prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom (NIS).

Otroci s posebnimi potrebami na enem mestu