Posvet za slovenske ravnatelje in učitelje v Italiji

Posvet za slovenske ravnatelje v Italiji, posvet za slovenske učitelje v Italiji ter poletni seminar za učitelje

Slovenski ravnatelji in učitelji iz Italije se srečujejo na vsakoletnem posvetu in po ustaljeni praksi za svoje strokovno srečanje predlagajo vsebine, za katere menijo, da bi jim ne glede na drugačna šolska ustroja v Italiji in Sloveniji lahko nudile  nove strokovne poglede in primere dobre šolska prakse, kar bi lahko uvedli v delo na svojih šolah. Posvet se praviloma seli po različnih regijah, program pa v sodelovanju s svetovalko za slovenske šole v Italiji pripravi predstojnica ene od organizacijskih enot ZRSŠ.