Konferenca za šolske svetovalne delavke

Na vsakoletni konferenci se šolske svetovalne delavke in delavci seznanjajo s prakso in razvojem stroke, prisluhnejo različnim strokovnjakom in praktikom. Namenjena pa je predvsem seznanjanju z novostmi v stroki.


Šolsko svetovalno delo na enem mestu