Posvet Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem

Zavod RS za šolstvo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in CMEPIUS-om organizira mednarodni posvet z naslovom Vključenost priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem RS, na katerem izpostavljamo aktualne izzive, povezane z vključevanjem priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.